El Racó | Restaurant Pizzeria i Cuina Mediterrània

Menú per a colles

x
Gest | clients | intranet
x

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES AL WEB

Restanova, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Per procedir al tractament de les dades dels menors de catorze anys, es requerirà el consentiment dels pares o tutors i es podran demanar les dades d'identitat i direcció del pare, mare o tutor amb l'única finalitat de demanar aquesta autorització.

Les persones interessades podran exercir el dret d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/1999. Per a l'exercici d'aquests drets, podeu dirigir-vos al responsable d'aquest fitxer:

Restanova, S.L.
C/ Arnau Sa Bruguera, 12
17230 Palamós (Girona)
Tel. 972 31 58 08
Correu electrònic: info arroba elraco punt com

x

Restanova, S.L.

L'empresa RESTANOVA SL. amb NIF B-65622425 es troba a la localitat de PALAMÓS, província de Girona. RESTANOVA, S.L. fou constituida el 29/07/2011 amb l'objectiu 'Gestió y explotació de negocis de restauració i el·laboració de bases d'aliments o precuinats. La compravenda i l'arrendament d'immobles'. I es dedica a l'activitat CNAE de 'Servicios en restaurantes'. Si esteu interessats en conèixer més dades sobre RESTANOVA, S.L. podeu contactar amb nosaltres al 972 31 58 08

Restanova, S.L.
C/ Arnau Sa Bruguera, 12
17230 Palamós (Girona).

x

Gestió projecte i disseny

Externa Comunicació - www

Programació i maquetació web

Marc Serra | grafic-a.net - www

Continguts

Restanova, S.L.
C/ Arnau Sa Bruguera, 12
17230 Palamós (Girona)
Tel. 972 31 58 08
Correu electrònic: info arroba elraco punt com